Wednesday, June 6, 2012

शुक्राच्या अधिक्रमणाचे काही फोटोFriday, May 18, 2012

जाने २०१० चे कंकणाकृती ग्रहणाचे फोटो


Thursday, February 23, 2012

ऐसीअक्षरेवर अधिक लेखन

याच ब्लॉगवरची आणि अधिक माहिती एकत्र करून आता ऐसीअक्षरेवर सूर्य ही मालिका लिहीत आहे. चार भाग पुढीलप्रमाणे:
सूर्य 1
सूर्य 2
सूर्य 3
सूर्य 4